Wilrijk  +32 3 237 24 24     |     Heist-op-den-Berg   +32 3 500 22 21

Beste patiënt,

Wij danken u voor uw vertrouwen in de tandarts-specialisten van onze praktijk. Onze specialisten zijn druk bezet en daardoor hebben we een wachtlijst. Regelmatig missen patiënten hun afspraak, wat het voor ons nog moeilijker maakt om de patiënten zo snel te helpen als we graag zouden willen. Om die reden moeten we streng zijn voor patiënten die hun afspraken niet nakomen zonder minstens 48 uur op voorhand te annuleren. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die op uw afspraken in onze praktijken van toepassing zijn.

  1. Contactgegevens van tandartsenpraktijk Radix

Perio CVBA
Leon Dumortierstraat 71
2530 Hove

Praktijklocaties:

Radix Antwerpen
Jan van Rijswijklaan 107
2018 Antwerpen

Radix Heist-op-den-Berg
Mechelsesteenweg 5
2220 Heist-op-den-Berg

  1. Inhoud van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst bestaat uit het maken van een afspraak in een van de Radix praktijken. Door het ontvangen van de bevestiging e-mail en het niet telefonisch annuleren van de afspraak, minstens 48 uur op voorhand, bevestigt u de algemene voorwaarden die voor uw afspraak gelden.

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, in het bijzonder op de op afstand gesloten overeenkomst tussen de patiënt en Radix (Perio CVBA), die tot stand komt na telefonisch vastleggen van een afspraak bij een van de tandarts-specialisten. De algemene voorwaarden worden hierbij op een duurzame drager te beschikking gesteld via de link op de website.

2.3. De algemene voorwaarden van Radix (Perio CVBA) hebben voorrang en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van de patiënt uit.

  1. De totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand van zodra de patiënt de bevestiging e-mail ontvangen heeft en de afspraak niet minstens 48 uur op voorhand telefonisch annuleert.

  1. De Prijzen

4.1 Omdat op voorhand nooit kan geweten zijn welke onderzoeken/behandelingen uitgevoerd dienen te worden kan voor het eerste consult vooraf geen exacte prijs worden opgegeven.

  1. Reservatie en herroepingsrecht.

5.1 Alleen telefonisch gemaakte afspraken worden geaccepteerd.

5.2 Radix (Perio CVBA) behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren, te verplaatsen en de patiënt hierover telefonisch te contacteren.

  1. Betalingen

6.1. Alle betalingen gebeuren in contant geld of door middel van betaling per bancontact.

  1. Annulering

7.1 Annulering kan enkel telefonisch en minstens 48 uur voor de afspraak. Daarna zal een annulering niet kosteloos worden aanvaard. Een annulering door inspreken op het antwoordapparaat wordt niet aanvaard.

7.2. Indien de patiënt niet tijdig annuleert wordt een schadevergoeding aangerekend van 120€ per uur. Een eerste consultatie in de praktijk is doorgaans een afspraak van 45 minuten. Deze afspraak missen zal dus aanleiding geven tot een schadevergoeding van 90€. De patiënt zal een brief ontvangen waarin de verschuldigde sommen wegens verzuim worden meegedeeld. Iedere klacht dient binnen de acht dagen na ontvangst van de brief te worden ingediend.

7.3. Bij niet-betaling van de schadevergoedingssommen op het opgegeven rekeningnummer binnen de acht dagen na ontvangst van de brief is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten aan de conventioneel bepaalde interestvoet van 10% verschuldigd.

7.4. Indien de patiënt niet annuleert kan de patiënt zich niet beroepen op overmachtssituaties (zoals overlijden, ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, menstruatiecyclus,  …)

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

8.1 Enkel het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

8.2 Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen bevoegd.